بسیج، اندیشه ای مطهر و معرفتی ناب

بسیج، اندیشه ای مطهر و معرفتی ناب

نویسنده: عباس فغانی( معارف)

منبع: روزنامه رسالت- تاریخ نشر شمسی  چهارشنبه ٨۴/٩/٩

اغلب کشورهایی که انقلاب را تجربه کرده اند، معمولا برای بازسازی و سازندگی بنیانهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود به بسیج اجتماعی، جلب مشارکت عام مردم روی آورده اند ولی آنچه بسیج را در انقلاب اسلامی ما از سایر کشورها متمایز می کند، اندیشه متعالی شکل گیری و هدف والایی بسیج است که در قالب فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی، خلاقیت، وفاداری و تعهد تبلور عینی می یابد.

بسیج به عنوان مظهر مشارکت واقعی مردم در میدان تعیین سرنوشت خویش و حاکمیت آن به عنوان اندیشه ای مطهر و معرفتی ناب در قالب گفتمانی جدید در ادبیات انقلاب اسلامی از سوی حضرت امام راحل( ره) در دوره ای زرین از تاریخ کشور پا به عرصه حیات گذاشت. با توجه به این شکل گیری بسیج در کشور با شروع شرارتهای عوامل استکبار جهانی همزمان بوده جلوه نظامی و نیازهای مقطعی، سایر جلوه های این تفکر را تحت الشعاع قرار داد. در حقیقت اندیشه بسیج در دیدگاه حضرت امام راحل(ره) به عنوان یک بستر مناسب برای حضور موثر و فراگیر اقشار مختلف مردم در میدان تعیین سرنوشت و اداره امور کشور در دفاع از کیان نظام اسلامی بود که عناصر معرفتی خود را از فرهنگ عاشورا و اسلام ناب می گرفت.

معرفت بسیج تداوم ارزشهای دینی و باز تولید فرهنگ  اصیل اسلامی و عنصر عاشورا و کربلا در نسل جدید است که بنیانگذار انقلاب اسلامی و باغبان این شجره های طیبه به آن در قالب نهاد مردمی جامه تحقق پوشاند.

و این معرفت همزمان با دفاع مقدس شکل گرفت و در کوره های گرم صحنه های جهاد و شهادت و آزمونهای سخت این میدان به اوج شکوفایی خود رسید.

بسیج در عرصه های مختلف فعالیت اجتماعی توانایی خود را در ابعاد کمی و کیفی نشان داده است و معمتر این که بسیجیان نیز به عنوان عناصر برآمده از این فرهنگ حتی در شرایطی که به عنوان یک فرد در سیاستهای دیگر قرار گرفته اند باز موجب بازدهی و کارآمدی ویژه ای از سوی آن سیستم شده اند و شاهدهای این ادعا کم نیست.

تحقق راهبرد ترویج تفکر بسیجی در جامعه مستلزم هماهنگی همگانی و برنامه ریزی همه نهادهای فرهنگی، اقتصادی و آموزشی کشور بود و برای پیگیری موثر تحقق ارتش بیست میلیونی و تقویت مدیریت بسیج بعد از برقراری آتش بس، نیروی مقاومت بسیج به جای بسیج مستضعفین تشکیل شد.

امروز ضرورت ایجاب می کند که نقش بسیج در عرصه های مختلف به طور مشخص تعریف و مرزبندی شود و ساز کارهای مناسب و لازم برای ترویج تفکر بسیجی در این عرصه ها پیش بینی شود. در وضعیت جدید گروههای فرهنگی، گردانهای سیاسی، هسته های آفند و پدافند روانی به صورت جدی و نه فقط در قالب چاپ پوستر، جلسات مقطعی، نشریات موازی و غیره دارای اهمیت خاص است.

ایده نهضت نرم افزاری و تولید نظریه از سوی مقام معظم رهبری در حوزه و دانشگاه میدان تازه و نوینی است که بسیج می تواند با تعمیق و توسعه آن به مساج، مدارس، ادارات و ژرفای جامعه از طریق هدایت افکار به کنترل ابزار در جهت دفاع از کشور و انقلاب دست یابد و سهم مهمی از این نهضت را بر دوش گیرد. پشتیبانی بسیج در تامین نیروی انسانی لازم باید با گردانهای دفاع فنی، علمی و فرهنگی در مقابله با تهدیدات درونی و خارجی صورت گیرد.

عبارت آخر اینکه: بسیج می تواند با درک زمان حاضر و حوادث جهانی هم در دی کلان ضمن مردود نمودن نظریه پایان تاریخ تکامل بشر به دنبال جهانی شدن لیبرال دموکراسی با تعمیم مساله انتظار و انتقال آن از حوزه عقدتی به حوزه سیاسی، نظریه شروع تاریخ کمال آدم را اعلام نماید.

/ 0 نظر / 13 بازدید