آپارتاید چیست؟

طبق قانون اختیارات بانتو، در سال ۱۹۵۱، حکومت برای بازسازی مجدد سازمان قبیله‏ا‏ی سیاهان آفریقایی‏ اقدام کرد و قانون ارتقای خودگردانی بانتو در سال ۱۹۵۹، ۱۰ سرزمین جداگانه‏ای را برای سیاهان یا بنتوستان مشخص کردند. قانون شهروندی در سرزمین بانتوها، در سال ۱۹۷۰، هر سیاه‏پوست آفریقایی را، صرفِ نظر از زادگاه‏شان، شهروند بانتوستان تعریف می‏کرد و از این طریق سیاهان را از بدنة سیاسی آفریقای جنوبی طرد می‏کردند. به چهارتای بانتوستان‏ها، به‏‏عنوان جمهوری استقلال اعطا شد و سایر بانتوستان‏ها از در‏جات مختلف خودگردانی برخوردار بودند؛ با این‏حال، همه، هم به لحاظ سیاسی‏، هم به ‏لحاظ اقتصادی، وابسته به آفریقای جنوبی بودند. وابستگی اقتصاد آفریقای جنوبی بر کارگران غیرسفیدپوست، تاحدودی، این کار را برای حکومت دُشوار کرده بود که سیاست توسعة مجزا را به اجرا بگذارد.

هرچند حکومت توانایی این‏را داشت تا هر‏نوع انتقاد و مخالفت در برابر سیاست‏های خود را سرکوب کند؛ اما همواره مخالفت‏هایی در برابر آپارتاید در داخل آفریقای جنوبی وجود داشت. گروه سیاه‏پوستان آفریقایی با همکاری برخی از سفیدپوستان، تظاهرات و راهپیمایی‏هایی را برپا می‏کردند و موارد زیادی از تظاهرات خشونت‏بار و سبوتاژ وجود داشت. یکی از تلاش‏ها برای اعمال شرایط زبان آفریقایی برای سیاه‏پوستان آفریقایی‏ منجر به شورش‏های سویتو در سال ۱۹۷۶ شد. برخی از سیاست‏مداران سفیدپوست خواهان آسان‏ترکردن محدودیت‏ها شدند، و آن‏را «خرده‏آپارتاید» نامیدند، یا اقدام برای برابری نژادی.

آپارتاید با محکومیت بین‏المللی نیز مواجه شد. آفریقای جنوبی به‏جبار از جرگة کشورهای مشترک‏المنافع، در سال ۱۹۶۱، بیرون رانده شد، هنگامی‌که مشخص شد، سایر کشورهای عضو نمی‏تواند سیاست‏های نژادی این کشور را تحمل کنند. در سال ۱۹۸۵، هم ایالات متحده، هم انگلستان، تحریم‏های اقتصادی گزینشی را برضد آفریقای جنوبی اعمال کردند. در پاسخ به این و سایر فشارها، حکومت آفریقای جنوبی قانون «عبور و مرور» را در سال ۱۹۸۶ لغو کرد، هرچند که با وجود آن، سیاه‏پوستان آفریقایی از سکونت در مناطقی که برای سفیدپوستان تعیین‏شده بود، ممنوع بودند و پولیس نیز دارای اختیارات گستردة اضطراری بود.

در ‏اقدامی‌کاملاً بنیادین، حکومت رییس جمهور دی‏ کلِرک، در سال‏های ۱۹۹۰-۱۹۹۱، تغییر اساسی در سیاست‏ها ایجاد کرد و بسیاری از قوانینی را که مبنای حقوقی آپارتاید را تشکیل می‏داد ملغی کرد؛ از قبیل قانون ثبت‏نام احوال و نفوس. جدایی‏سازی نژادی سیستماتیک، در جامعة آفریقای جنوبی، با استحکام زیادی پا برجا ماند، هرچند که بر پایه‏های وضع موجود استمرار پیدا کرد. قانون اساسی جدیدی که به سیاه‏پوستان و سایر گروه‏های نژادی آفریقای جنوبی حق رأی می‏داد، در سال ۱۹۹۳ به ‏تصویب رسید و در سال ۱۹۹۴ به اجرا گذاشته شد. انتخابات در سطح همة نژادها نیز در همان‏سال برگزار شد و حکومت ائتلافی‏ای را با اکثریت سیاه‏پوستان به ‏وجود آورد. این پیشرفت‏ها پایان قانونی آپارتاید را رقم زد، هرچند پیامدهای مستحکم آن در حوزة اقتصاد و جامعه هم‏چُنان پا‏برجا ماند.

/ 1 نظر / 1036 بازدید
سوالات کنکور 93

در سايت ما مي توانيد سوالات کنکور 93 تمامي مقاطع ( دکتري ، کارشناسي ارشد ، کارشناسي و کارداني به کارشناسي ) براي تمامي رشته ها به همراه پاسخنامه ( جواب ) را به طور رايگان دانلود نماييد