تاریخ ژورنالیزم :

علم چاپ از چین به غرب رفت تا قرن 14 به اروپا نرسیده بود که در قرن 15 میلادی جوهان گتبورگ در جرمنی ماشین متحرک را ساخت و در سال 1456 او 300 کپی کتاب مقدس انجیل را نوشت. بعد از آن طباعت (فن چاپ)در شهر های بزرگ دنیا رواج یافت که شهر ونیس ایتالیا به مرکز عمده مبدل شد. در 1476 میلادی کاکستون اولین ناشر انگلیس در شهر ویست منستر انگلستان اولین مطبعه را ایجاد نمود. وی کتاب های که به زبان لاتینی چاپ می شد به انگلیسی در آورد.  

در باستان و زمانه های قدیم نیز اخبار نویسان وجود داشت.در هند متحده در عصر مغول ها خبر نویسی رایج بود.

در قرن 16 میلادی روزنامه صبح در اروپا به وجود آمد. برای اولین بار کتیبه های تجارت خانه ها ی خبری روی کار آمد که شامل اخبار تجارتی و سیاسی بود. در 1560 در بعضی از شهر های جرمنی و سویتززرلند اوراق شماره زده شد. در 1609 دو روز نامه اوراق خبری بنام ها ی اویسا درآلمان ، رلشنز در اشتمبورگ به صورت مسلمل شروع به نشر نمودند. در 1618 هفته نامه های به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، دانمارکی و آلمانی در شهر آمسترادم هلند آغاز به انتشار کردند. در انگلستان سال 1621و در امریکا سال1690 اولین روز نامه منتشرشدند.

در جهان امروز چند برابر نسبت به 30 سال قبل روز نامه ها و نشریات وجود دارد و دلیل آن برخورداری از تکنولوژی روز دنیامی باشد. مطابق یک تخمین سال1952 بیشتر از 7000 روزنامه و نشریه در جهان وجود داشته که تیراژ آنها به 230 میلیون می رسیده است. در سال1969 این تعداد به 8100 افزایش داشته است که تیراژ آن360 میلیون ولی این تعداد مربوط روزنامه بوده است. در ایالات متحده 14000 نشریه ایالتی و مرکزی وجود دارد.


 

/ 0 نظر / 12 بازدید