روزنامه نگار کیست؟

روزنامه نگار حرفه ای را به راحتی می توان شناخت. او در استخدام یک روزنامه است، برای  روزنامه اش گزارش تهیه می کند یا ممکن است مقاله یا سرمقاله بنویسد. یا به تصحیح مطالب بپردازد. یک روزنامه نگار  حرفه ای با نامهای  مختلفی شناخته می شود: گزارشگر، مقاله نویس، خبرنگار ویژه، مسوول تنظیم خبر، معاون سردبیر،  مسوول  بخش ورزش، مسوول اخبار شهری، مسوول بخش تجاری، دبیرِ اخبار عمومی  و سردبیر. دامنه کارهایی که او انجام می دهد به وسعت  دنیای پیرامون اوست. او درمورد هرچیزی که جنبه خبری داشته باشد، گزارش تهیه می کند؛ خواه درموردجرم و جنایت، نظم و قانون، برنامه های سیاسی، دادگاهها، قوة مجریه وقوة مقننه باشد، و خواه دربارة مردم، مُد، هنر، موسیقی، نمایش، ادبیات و غیره. کار روزنامه نگار بیش از اینهاست. او نوشته های دیگران را تصحیح می کند، اخبار را تفسیر، انتقاد و جمع بندی می کند. قبل از هر چیز،  روزنامه نگاری، بر کسی که آموزشهای لازم و تخصصی را در زمینه کار پیچیده انتشار یک روزنامه دیده است، یک شغل محسوب می شود و این در مورد آماتورها مطرح نیست. روزگاری بود که می گفتند روزنامه نگار به طورمادرزاد روزنامه نگار است و چنین نیست که یک نفر را به مدرسه روزنامه نگاری بفرستند و او در پایان روزنامه نگار شود. اما در آن روزگار، وضع فرق می کرد. هر کسی با مقداری ذوق و قریحه، می توانست خودش را روزنامه نگار معرفی کند. یک ماشین چاپ بخرد و یا کرایه کند و روزنامه ای را بیرون آوردما امروزه وضع کاملاً فرق می کند و کار پیچیدتر شده است و بی شک، حتی همان افرادی که مادرزادی روزنامه نگار هستند، اگر  دوره های تخصصی روزنامه نگاری را طی کنند، خیلی بهتر از دیگران خواهند بود.

صادقانه باید بگوییم که برای روزنامه نگار خوب بودن دیدنِ آموزشهای تخصصی کافی و صحیح، اهمیت به سزایی دارد، اما این هشدار را هم می دهیم که هر کسی که مدرک روزنامه نگاری 

/ 1 نظر / 36 بازدید
admin

سی و سه پل دانلود افتتاح شد www.33poldl.com