لزوم توجه به کار و کارگر در دین اسلام

از اینرو، دین مبین اسلام که به عنوان مکتب نجات بخش و تعالی بخش انسان ها میباشد انسان ها را  از هر قشری، از هر ملّتی، از هر نژادی و وابسته به هر بخشی از بخش های جهان، قشر کارگر را دارای ارزش و حرمت می شناسد.

به همین رو، قرآن کریم نیز راجع به ضرورت کار و کوشش می فرماید: « همین که نماز به پایان رسید در روی زمین پراکنده شوید و از کرم خداوند روزی بجویید و خدا را بسیار یاد کنید، شاید رستگار شوید».

 آری، اسلام بین تلاش و کوشش در راه زندگی مادی و عمل در راه تهذیب نفس و به دست آوردن مواهب معنوی، توازن برقرار می کند. این آیه که می فرماید: «به آنچه خداوند به تو مرحمت فرموده سرای آخرت را تحصیل کن و نصیب خود را نیز از این دنیا فراموش مکن» به همین معنی دقیق نظر دارد. اسلام همان گونه نمی خواهد که راضی نیست انسان تمام نیروی خود را صرف تأمین زندگی مادی کند و به طور کلی از یاد خدا غافل شود، همچنان نمی خواهد که انسان تنها متوجه جهان دیگر شود و زندگی مادی خود را مختل کند؛ بلکه روش اسلام این است که انسان هم برای دنیای خود بکوشد و هم آخرت خود را فراموش نکند.

حتی انقلاب اسلامی ایران قبل از پیروزی اهمیت ویژه ای را برای کارگران قائل بوده است در این باره بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) درباره روز کارگر بیان می کند: امروز روز کار است، هرکس در هرجا هست باید کار کند، ما می خواهیم خودکفا باشیم. خودکفایی با تبلیغات نمی شود، با کار می شود.

همچنین رهبر معظم انقلاب در بیاناتشان درباره کار و کارگری می گوید: ما مفتخریم که رهبر عزیز و عالی قدر الهی ما، یعنی رسول اکرم (ص) ، در برابر چشم همگان خم شدند و بوسه بر دست کارگر زدند. این حادثه ای است که ما هرگز آن را فراموش نمیکنیم. هم چنین مفتخریم که رهبران دینی ما، امیرالمؤمنین علی (ع) و ائمه دیگر ما، در شُمار کارگران بودند؛ کار کردند؛ آباد کردند؛ تولید کردند؛ ساختند و با سازندگی خود، خود را به خدا نزدیک کردند.

در دنیا نیز به کار و کارگران اهمیت ویژه ای داده شده است از اینرو، در اکثر کشورهای دنیا اول ماه می برابر با یازده اردیبهشت هر سال روز جهانی کارگران به پاس و یاد و خاطره همه کارگران و زحمتکشان این روز را جشن می گیرند. بدین رو، از تمامی کارگران ایرانی که شکوه استقامت و ایمان هستند و نشاط امروز ما حاصل زحمت دیروز آنها و زندگی فردای ما وام دار کوشش امروز آنهاست این روز را تبریک می گویم.

 

/ 0 نظر / 29 بازدید