40 نکته کلیدی موفقیت

* 1)* فرصت هایی را می بینند و پیدا می کنند که دیگران آنها را نمی بینند.

* 2)* از مشکلات درس می گیرند، در حالی که دیگران فقط مشکلات را می بینند.

* 3)* روی راه حل ها تمرکز می کنند.

* 4)* هوشیارانه و روشمندانه موفقیت شان را می سازند، در زمانی که دیگران آرزو
میکنند موفقیت به سراغ شان آید.

* 5)* مثل بقیه ترس هایی دارند ولی اجازه نمی دهند ترس آنها را کنترل و محدودکند.

* 6)* سوالات درستی از خود می پرسند. سوال هایی که آنها را در مسیر مثبت ذهنی وروحی قرار می دهد.

* 7)* به ندرت از چیزی شکایت می کنند و انرژی شان را به خاطر آن از دست نمی
دهند. همه چیزی که شکایت کردن باعث آن است فقط قرار دادن فرد در مسیر منفی بافیو بی ثمر بودن است.

* 8)* سرزنش نمی کنند (واقعا فایده اش چیست؟) آنها مسوولیت کارهایشان و نتایج
کارهایشان را تماما به عهده می گیرند.

* 9)* وقتی ناچارند از ظرفیتی بیش از حد ظرفیت شان استفاده کنند همیشه راهی رابرای بالا بردن ظرفیت شان پیدا می کنند و بیشتر از ظرفیت شان از خود توقعدارند. آنها از آنچه دارند به نحو کارآمدتری استفاده می کنند.

* 10)* همیشه مشغول، فعال و سازنده هستند. هنگامی که اغلب افراد در حال استراحت
هستند آنها برنامه ریزی می کنند و فکر می کنند تا وقتی که کارشان را انجام میدهند استرس کمتری داشته باشند.

* 11)* خودشان را با افرادی که با آنها هم فکر هستند متحد می کنند. آنها اهمیت
و ارزش قسمتی از یک گروه بودن را می دانند.

* 12)* بلندپرواز هستند و دوست دارند حیرت انگیز باشند. آنها هوشیارانه انتخاب
می کنند تا بهترین نوع زندگی را داشته باشند و نمی گذارند زندگی شان اتوماتیکوار سپری شود.

* 13)* به وضوح و دقیقا می دانند که چه چیزی در زندگی می خواهند و چه نمی
خواهند. آنها بهترین واقعیت را دقیقا برای خودشان مجسم و طراحی می کنند به جایاینکه صرفا تماشاگر زندگی باشند.

* 14)* بیشتر از آنکه تقلید کنند، نوآوری می کنند.

* 15)* در انجام کارهایشان امروز و فردا نمی کنند و زندگی شان را در انتظار
رسیدن بهترین زمان برای انجام کاری از دست نمی دهند.

* 16)* آنها دانش آموزان مدرسه زندگی هستند و همواره برای یادگیری روی خودشان
کار می کنند. آنها از راه های مختلفی مثل تحصیلات آموزشگاهی، دیدن و شنیدن،پرسیدن، خواندن و تجربه کردن یاد می گیرند.

* 17)* همیشه نیمه پر لیوان را می بینند و توانایی پیدا کردن راه درست را
دارند.

* 18)* دقیقا می دانند که چه کاری باید انجام دهند و زندگی شان را با از شاخه
ای به شاخه ای دیگر پریدن از دست نمی دهند.

*19)* ریسک های حساب شده ای انجام می دهند؛ ریسک های مالی، احساسی و شغلی.

*20)* با مشکلات و چالش هایی که برایشان پیش می آید سریع و تاثیرگذار روبه رو
می شوند و هیچ وقت در مقابل مشکلات سرشان را زیر برف نمی کنند. با چالش ها روبهرو می شوند و از آنها برای پیشرفت خودشان بهره می برند.

* 21)* منتظر قسمت و سرنوشت و شانس نمی مانند تا آینده شان را رقم بزند. آنهابر این باورند که با تعهد و تلاش و فعالیت، بهترین زندگی را برای خودشان می
سازند.

* 22)* وقتی بیشتر مردم کاری نمی کنند؛ آنها مشغول فعالیت هستند. آنها قبل ازاینکه مجبور به کاری بشوند، عمل می کنند.

* 23)* بیشتر از افراد معمولی روی احساسات شان کنترل دارند. آنها همان احساساتی
را دارند که ما داریم ولی هیچ گاه برده احساسات شان نمی شوند.

* 24)* ارتباط گرهای خوبی هستند و روی رابطه ها کار می کنند.

*25)* برای زندگی شان برنامه دارند و سعی می کنند برنامه شان را عملی کنند.زندگی آنها از کارهای برنامه ریزی نشده و نتایج اتفاقی عاری است.

*26)* در زمانی که بیشتر مردم به هر قیمتی می خواهند از رنج کشیدن و بودن درشرایط سخت اجتناب کنند، افراد موفق قدر و ارزش کار کردن و بودن در شرایط سخت رامی فهمند.

* 27)* ارزش های زندگی شان معلوم است و زندگی شان را روی همان ارزش ها بنا می
کنند.

* 28)* تعادل دارند. وقتی از لحاظ مالی موفق هستند، می دانند که پول و موفقیت
مترادف نیستند. آنها می دانند افرادی که فقط از نظر مالی در سطح مطلوبی قراردارند، موفق نیستند. این در حالی است که خیلی ها خیال می کنند پول همان موفقیتاست. ولی آنها دریافته اند که پول هم مثل بقیه چیزها یک وسیله است برای دستیابیبه موفقیت.

* 29)* اهمیت کنترل داشتن روی خود را درک کرده اند. آنها قوی هستند و از اینکه
راهی را می روند که کمتر کسی می تواند برود، شاد می شوند.

* 30)* از خودشان مطمئن هستند و به احساسات ناشی از اینکه کجا زندگی می کنند وچه دارند و چه طور به نظر می رسند، توجهی ندارند.

* 31)* دست و دل باز و مهربان هستند و از اینکه به دیگران کمک می کنند تا به
خواسته هایشان برسند خوشحال می شوند.

*32)* متواضع هستند و اشتباهات شان را با خوشحالی می پذیرند و به راحتی
عذرخواهی می کنند. آنها از توانایی هایشان خاطر جمع هستند ولی به آن مغرور نمیشوند. آنها خوشحال می شوند که از دیگران بیاموزند و از اینکه به دیگران کمک میکنند تا خوب به نظر برسند بیشتر از کسب افتخارات شخصی شان لذت می برند.

* 33)* انعطاف پذیر هستند و تغییر را غنیمت می شمارند. وقتی وضعیتی پیش می آیدکه عادت ها و آسایش روزمره شان را بر هم می زند از آن استقبال می کنند و باآغوش باز وضعیت جدید و ناشناس را می پذیرند.

*34)* همیشه سلامت جسمانی خود شان را در وضعیت مطلوبی نگه می دارند و می دانندکه بدنشان خانه ای است که در آن زندگی می کنند و به همین خاطر، سلامت جسمانیبرای آنها خیلی مهم است.

*35)* موتور بزرگ و پرقدرتی دارند. سخت کار می کنند و تنبلی نمی کنند.

* 36)* همیشه منتظر بازتاب کارهایشان هستند.

*37)* با افراد بدذات و غیرموجه نشست و برخاست نمی کنند.

*38)* وقت شان و انرژی شان را روی وضعیت هایی که از کنترل شان خارج است صرف
نمی کنند.

*39)* کلید خاموش روشن دارند. می دانند چگونه استراحت کنند و ریلکس شوند. اززندگی شان لذت می برند و سرگرم می شوند.

*40)* آموخته هایشان را تمرین می کنند. درباره تئوری های عجیب و غریب خیالبافی
نمی کنند بلکه واقع بینانه زندگی می کنند

/ 0 نظر / 21 بازدید