چو ایران نباشد، تن من مباد

دهم اردیبهشت ماه هر سال نیز از آن دست روزهایی است که انسان را به جستجو در پی این پرسش وا می‌دارد که فلسفه نامگذاری این روز چیست؟

دهم اردیبهشت ماه روز ملی خلیج فارس یا به عبارتی دیگر روز غیرت ملی ایرانیان و یادآور اینکه "چو ایران نباشد، تن من مباد".روزی که بر خلاف بزرگداشت‌های معمول در تقویم ایران عزیز، نام فرد خاصی را تداعی نمی‌کند و بزرگی‌اش نیز عاریه‌ای از بزرگی دیگری نیست. روز خلیج فارس، فرصتی است برای نشان دادن اشتراک تمامی ایرانیان از هر دین، قبیله و باوری.

درخشش آب‌های همیشه خلیج فارس، انعکاسی از فروزندگی آفتاب آزادگی و وطن دوستی ایرانیان پاک اندیش بوده که نام عزیز ایران را در بستری به قدمت هزاران سال، در جای جای سرزمین آباء و اجدادی‌مان گسترانیده و هنوز زود است تا کج اندیشان و نوکیسگان، خاطره رشادت‌ها و ایثارهای پهلوانان سرزمین عاشقان فاتح خیبر را در هشت سال دفاع مقدس، دلاوری‌های دلاوران و.... فراموش کنند.

دهم اردیبهشت، مجال مغتنمی است بر یادآوری این رشادت‌ها و رسالت پاسداشت حرمت این مرز و بوم که برعهده تک تک فرزندان ایران اسلامی گذارده شده است.

ضمن تبریک این روز، به همه جریاناتی که به هر دلیلی، خواه به علت ناکافی بودن اطلاعات و مطالعات تاریخی و خواه به علت متأثر شدن از فضاسازی‌های کاذب دیگران، سعی در تحریف واقعیت‌های تاریخی دارند، پندی دوستانه و از سر خیرخواهی می‌دهم که به قول آن پیر فرزانه ،" تاریخ معلم انسان‌هاست" و در درس گیری از تاریخ، غفلت جایز نیست.

/ 0 نظر / 28 بازدید