هفته دولت؛ فرصت مغتنمی برای نقد و اصلاح عملکرد دولت

همچنین در این هفته مجموعه دولت با نگاهی اجمالی به ساز و کارهای خود به شناسایی راههای بهینه سازی رفتار سازمانی خود می پردازند و با تعیین مدیران و کارکنان نمونه و تقویت انگیزه ها برای کار بهتر بر اساس وجدان کاری بدنه عملکردی خود را تقویت می کنند .

از سویی دیگر این هفته تجلیل از شهدایی است که در اوج اقتدار سیاسی و اقبال اجتماعی، صفات بارز انسانی خود شامل تواضع، عشق به مردم و کار و خدمت برای آنان، پرهیز از فرادستی و نخوت، کسوت خدمتگزاری را از دست ندادند و لحظه لحظه عمر نه چندان طولانی ولی عریض خود را در راه اسلام و انقلاب به زیباترین وجه به کار گرفته و مورد استفاده قرار دادند .

رجایی و باهنر، دو شهید ارزنده و بزرگوار عرصه دولت، نمونه های بارز خادمین امین مردم و مسئولین وفادار به ملت و دولت هستند که خالصانه خود و علم و آگاهی خود را وقف مردم نمودند.

دولت به عنوان خدمتگزار مردم وظیفه دارد با اتکاء به سرمایه های انسانی و سایر منابع در جهت تامین رفاه و امنیت عمومی گام بردارد و تلاش کند تا کشور مسیر رشد و تعالی را به پیماید.

مقام معظم رهبری درباره هفته دولت می فرماید: « هفته دولت، فرصت مغتنمی است تا مردم با نتایج تلاش های بخشی از مجموعه نظام اسلامی بیشتر آشنا شوند و دروغ بودن محور اصلی تبلیغات دشمنان اسلام مبنی بر ناکارآیی و ناتوانی نظام اسلامی، آشکارتر گردد.» ایشان هفته دولت را به تعبیری، «هفته مجموعه حاکمیت نظام» می داند و می فرماید:  هفته دولت، یک فرصت مغتنم دیگری هم هست برای نقد و اصلاح عملکردها به شکل صحیح.» خوش بختانه رهبر بصیر و فرزانه انقلاب با اتکا به تجربه های ارزشمند اجرایی و تیزبینی خاص خویش، کوشیده است با نظارت دقیق بر عملکرد دولت مردان و نمایاندن نقاط قوت و ضعف آنها، با بیان هشدارها، رهنمودها و راه کارها، دولت را برای رسیدن به اهداف چشم اندازی روشن و امیدبخش یاری رساند. ایشان همواره با طرح خواسته هایی چون مبارزه دولت مردان با مثلث شوم فقر و فساد و تبعیض و طرح های دیگر، به تبیین سیاست های صحیح نظام پرداخته است .

این هفته مجالی است تا ابعاد زندگی این شهدای عزیز برای مردم بیشتر شناخته شود و از خدمات آنان تجلیل به عمل آید. بی شک ترسیم نمایی دقیق از زندگی و دولت شهیدان رجایی و باهنر ، می تواند الگوی خدمتگزاران مردم باشدتا در زندگی فردی و سیاسی خود به آنان، تأسی نمایند.

گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت به ویژه شهیدان رجایی و باهنر ، هفته دولت، فرصت مغتنمی است تا مردم با نتایج تلاش‏های بخشی از مجموعه نظام اسلامی بیشتر آشنا شوند و دروغ بودن محور اصلی تبلیغات دشمنان اسلام مبنی بر ناکارآیی و ناتوانی نظام اسلامی، آشکارتر گردد .همین رفتار و عمل اسلامی و انسانی باعث گردید که دشمنان انقلاب وجود آن دو را تاب نیاورندو طومار عشقشان را در خون بپیچند .

 

/ 1 نظر / 49 بازدید
مهدی

کاش نقد خودتان را نیز می فرمودید.