تیزکردن اره

تیزکردن اره

فردیدرحال اره کردن تنه قطور یک درخت بود. اره را مرتب ، عقب و جلو می برد. اما پس از تقریبا یک روز ، می بیند که هنوز نصف آن را اره کرده است. درهمین حال چشمش به مردی می افتد که با او شروع به کار کرده بود اما چیزی نمانده درخت رابیندازد. چشمانش از تعجب گرد می شود ومی پرسد : چطور کار کردی ؟ تو داری تمامش می کنی در حالی که تمام وقت هم اینجا نبودی وچند بار درمیان کار آن را رها کردی وبه اشتراحت پرداختی . چه شد ؟ مرد لبخند می زند وپاسخ می دهد: تودیدی که من هرازگاهی کار را رها کردم اما ندیدی هریار که برای استراحت می رفتم اره ام را تیز می کردم.

نتیجه : روزهای هفته را نام گذاری کنید وروزی را نیز به خانواده اختصاص دهید. دچار این فکر اشتباه نشوید که به علت کار زیاد فرصتی برای این کار ندارید. پیشرفت در کارهای نه به میزان وقتی که صرف آنها می کنید بلکه به مقدار اشتیاق وانرژی هنگام فعالیت بستگی دارد. آن عشق ، شادی وانرژی که در کنار خانواده تان به دست می آورید شما را در طول هفته در انجام کارهای روزانه تان کمک خواهد کرد.

/ 2 نظر / 42 بازدید
محمد امين رحيمى

استاد معارف بسيار آموزنده و رسا بود.ممنون از خدا بابت بودنتون

محمد امين رحيمى

استاد معارف بسيار آموزنده و رسا بود.ممنون از خدا بابت بودنتون