به رویاهایتان اجازه دهید

 به رویاهایتان اجازه دهید

درحالی که اکثر افراد ،تمامی زندگی خود را تنها صرف روز مرگی های موجود وکسب درآمد برای امرار معاش می کنند،در مورد عده کمی دیده می شود که تمامی اجزای زندگی شان دقیقا در جای درست قرار دارد.

این افراد به جای تلاش صرف جهت به دست آوردن پول برای ادامه زندگی ،وقت خود را صرف ساختن زندگی ولذت بردن از فرصت های آن می کنند. به نظر می رسد که آنها از همه چیز اطراف خود حداکثر استفاده را می برند، اما در عوض عده زیادی از مردم پس از تلاش روزمره خود ، خسته وتنها درگوشه ای نشسته وبه بی عدالتی دنیا وسخت بودن زندگی لعنت می فرستند. اینها عمر خود را تنها صرف سختی کشیدن ومواجهه با مشکلات ریزودرشت اطراف می کنند.

اما واقعا چه تفاوتی بین این دو گروه وجود دارد که موجب شادی یکی ورنج دیگری می گردد ؟

به رغم تمام عواملی که بر زندگی ما اثر می گذارد (مثل والد ینی که هر شخص دارد ،مدرسه ای که درآن درس      می خواند ، کشور وشهری که درآن رشد می کند )هیچ کدام ازاینها به اندازه خود شخص بر سرنوشت او تاثیر ندارد. توانایی تجسمات ما و رویاهایمان ، نیرویی بالقوه است که می تواند زندگی ما را تحت بزرگ ترین تاثیرات قرار دهد .

رویاها در واقع نحوه پیش بینی ما از نوع زندگی است که خواهان آن هستیم . رویاها می توانند شما را هدایت کنند ، موانع را از پیش پای شما بردارد و راه های جدیدی را به سمت شما بگشاید .

وقتی شما به رویاها یتان اجازه دهید که شما را به جلو هل دهند ، آنها نیروی بزرگی را ایجاد می کنند هر گونه مانعی را از پیش پای شما بردارد . برای رها شدن این نیرو ، رویا ها ی شما باید دقیقا تعریف شوند . رویاهای مشخص و واضح ، ابهامی ندارند ، اما رویاهای کلی ، مبهم هستند . برای دستبابی به رویاهایتان ، باید برنامه های دقیقی برای رسیدن به آنها داشته باشید و باید شفاف باشند .

مثلا اگر رویای پول در سر دارید باید مقدار دقیق پولی که می خواهید ،جزئیات کامل خانه و خودروای که با آن پول خواهید خرید ودرکل زندگی آینده خود را با داشتن آن پول در ذهن با تمامی ریزه کاری ها مجسم کنید . نباید به سختی های رسیدن به ثروت فکر کنید تنها لذت ناشی از آن را تجسم کنید .

برای رسیدن به قله یک کوه ،باید همه چیز را در ذهن تصور کنید، مسافتی که باید طی شود، کوله ای که بر می داریدو حتی نوع ومقدارمواد غذایی وتجهیزاتی که باید همراه ببرید.

برای این گونه افراد ،رویاها قوی تر از موانع موجود در مسیر هستند ورسیدن به رویاها برایشان همچون روز ،روشن است . شما هم باید یک رویا پرداز شوید وآینده راآن گونه که می خواهید در ذهن خود مجسم کنید . حتی شادی بعد از دستیابی به آرزوهایتان را با تمام وجود در خود حس کنید . مطمئن باشید که بزودی طعم آن رادر واقعیت نیز خواهید چشید .

 

عباس فغانی (معارف )

٨٩/١۵/۴ 

/ 0 نظر / 8 بازدید