خدای من ...

خدای من ...

این روزها بیشتر حواست به من باشد...

می گویند بزرگترین شکست ازدست دادن ایمان است ...

حواست باشد که من شکست نخوردم ...

من هنوزهم تورا به نام قاضی الحاجات می خوانم ...

حتی اگر همه التماس هایم را نادیذه بگیری ...

هنوز هم تورا ارحم الرحمین می دانم،حتی اگر سخت بگیری ...

هنوز هم ... تو همان خدایی ...

امامن ... مگذار که از دست بروم ...

من امیدم به توست ...

برای دلم امن یجیب بخوان ...

امن بجیب بخوان تا آرام شود این دل مضطرب خدایا...

سال هاست به این نتیجه رسیده ام که « تو »

آن مشترک مورد نظری هستی

که همیشه دردسترسی.

« الهی وربی من لی غیرک »

/ 0 نظر / 37 بازدید